I miss you.

No drifts.

Just me.

Missing You. ๐Ÿ˜”๐Ÿ˜Ÿ

I love you. ๐Ÿป

Madami. โค๏ธ

Sobra. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ

9.8m/s2|Vincent

Advertisements

Eyes are the windows of a heart.

These words would either mesmerize you..

Or it would carve a scar on your heart.

Why?

Just because.

-Minsan. Gusto mo na lang ipikit yung mata mo. ๐Ÿ’”

No title, Just You and I

 

 

“Not that big. But it hurts a lot.ย Not that much. But a lot.

But I’m so grateful that I have you.”

 

 

poi2

 

08|13|2018

Everything was cluttered and my 24/7 was a robotic routine. Then I woke up one morning having a conversation with someone whom I would love for the next days of my crazy life.

I would be honest. I am enjoying what we have. It’s not that perfect, not every inch of it is a happy conversation; we’re starting to have arguments, and I don’t like what I feel, what I have felt, and to think of what I would feel.. But I like the idea of having arguments and silly conversations. It feels like growth.

Well in fact, yesterday, was one of those days.

I started to overthink.

|…|

 

Thinking that I might be a little bit too much (that I don’t talk too much). That if I do, I might over say it, and hurt both of us.

ย We have a lot of differences. I agree.

 

The Introvert meets The Extrovert.

 

poi3

 

I know and I was expecting little clashes and thunderstorms with our relationship because of those differences. I was surprised tho. That you were more aggressive on asking questionsย  how we could work things out. And I appreciate that. It’s like telling me you love me more than how I behave towards silly stuff.

Silly stuff. When I start to create a trivial argument about you and your friends. Haha classic. I ran it like it’s a joke but yeah, I’m human. I get jealous too. I know you love and care for your friends, but you just have to love and care for me more. Or when those multi-colored hair characters start to dance on your screen and you seem to forget that I exist. Silly, but true. And I just thought, maybe it was just me.

But it hurts a lot when you seem not to listen and hear me talk about how rough my day was.. that I left my spoon and fork at home, that I’m having a hard time dealing with my fats, that I’m starting toasdfghjkl……………

Not that big. But it hurts a lot.

Not that much. But a lot.ย  ย 

And I’m sorry for being childish. I feel like a 26-year old kid. (haha)

Regardless of my silly thoughts, I am so grateful that I have you.ย 

 

poi4

 

|…|

 

It’s almost a year since we started to count stars at night. Listen to raindrops and growling thunderstorms. We earned another year on our age. We celebrated the day of the fat guy in red who flies at night, and here we are. Another months to spend.

I hope by this time, I am more carefree. Carefree enough to tell you how I really feel.

So I could tell you what I like and what I don’t. So I could tell you how I feel. And how important you are to me. That sometimes, a simple hug could actually make me feel better. That a simple pat on my head could take away the bad mood I have on a certain day. That you are my fluffy bear and nothing would ever change that.

 

poi1

That you are my cookies, my coffee and my tea..

 

That I love you more than you know.

 

And I will love you, and wouldn’t stop until the moon say so.

๐Ÿ™‚

It’s aย  rainy 7:47 in the morning of August 13, 2018.

Yeah, this was supposed to be future dated (next year). But I realized that if you want to say something, you have to do it now because tomorrow is never a promise. But we are all hopeful that it will be kept.ย 

 

And I’m looking forward for another year.. and another year, and another year after that…until the sun becomes a white dwarf star. โคย 

P.S.

-Dapat hindi na kasali ‘tong picture na ‘to. Haha Pero gustong gusto ko talaga isali. Haha ๐Ÿ˜›ย  โค โค โค ๐Ÿ™‚ peace!ย 

poi5

 

Edited|With a HeART|

I love you.ย 

Madami.

Sobra. ๐Ÿ™‚

 

 

|9.8m/s2|

Little things

Odd to think and I have to say I’d always wonder how little things could make us ponder.. then make us forget. Could keep us awake all night.. then sing us a lullaby in the morning. Could make our hearts pound so fast.. or it could make it stop.

Little things that could make people happy, feel loved and alive.

Little things that could make people sad, feel unloved and cry.

I guess that’s how magical little things work with our lives. It simply reminds us how vulnerable we are from things that make us human.. things that make us whole and empty.. sane and crazy.. things that give us happiness and pain.. memories and change..

But the most important is.. is the thought of having a strand of chance that things would work.. the thought that at the end of the day everything will be okay.

..the thought that little things will keep us going because it’s never a crime to feel in such way.

To one of my little things na busy-ing busy sa series niya. ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ Kumain ka na ba? Wala ka na namang T-shirt!

Bati na tayo ha.

Huwag mong kakalimutan na mahal kita.

Madami.

Sobra.

๐ŸŽ„๐Ÿ„๐ŸŽ†๐Ÿ„๐Ÿ’—๐Ÿ„๐Ÿ“š๐Ÿ„โ›ช๐Ÿ„๐ŸŒป๐Ÿ„…

Minsan mahuhuli mo na lang yung sarili mo na nakangiti, hindi dahil sa baliw ka, pero may mga bagay na kapag di na kaya ng diksyunaryo bigyan ng katumbas na salita, ngiti lang ang pwedeng magpaliwanag at magbigay ng kahulugan.

In short, kalandian. Hahaย 

 

|…|

|9.8m/s2|Vincent|

|Madami.|

|Sobra.|

Helianthus: 9.81 m/s2

“You’re my answers to my shooting stars…”

IMG_20180212_064358_1

 

|You’re my unknown across the dawn|

|And a lingering scent through the wind |

|Then you’ve become my everyday|

|Like a warm sunshine, who touches my face|

|Your voice is an Ivy that whispers|

|Such an undying song I would remember|

|Then you’ve become my fortress and my Luna at night|

|Such a scribbled thought I tried to define|

|You might have been my unknown from afar|

|But I’m sure you‘re the answers to my shooting stars|

 

 

|9.81 m/s2|V|